Úradné preklady

Poznáme ich aj pod názvom súdne preklady, overené preklady, preklady s pečiatkou. Vyžadujú ich úrady na právne úkony. Ide napríklad o rodný list, pracovnú zmluvu, úmrtný list, osvedčenie o evidencii k vozidlu, sobášny list, rozsudok, certifikát atď.

Úradný preklad je opatrený okrúhlou pečiatkou úradného prekladateľa. Každý úradný prekladateľ má svoj preukaz prekladateľa.

Úradný prekladateľ musí byť po vykonaní skúšok zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Tento zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Každý úradný prekladateľ je v tomto zozname zapísaný pod určitým číslom. Ja som zapísaná pod číslom 970627.

Priemer okrúhlej pečiatky je stanovený na 36 mm. Na konci úradného prekladu sa nachádza prekladateľská doložka, v ktorej úradný prekladateľ garantuje zhodu prekladu s predloženými listinami. Úradný preklad preto svoje využitie najmä tam, kde je potrebné garantovať správnosť prekladu .

Každý úradný prekladateľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Túto skutočnosť je možné si skontrolovať pod číslom konkrétneho úradného prekladateľa v zozname Znalcov tlmočníkov a prekladateľov.

Moja kancelária sa nachádza v Kysuckom Novom Meste. Dokument na preklad mi môžete priniesť osobne najmä, ak ste z blízkych miest ako Žilina a Čadca. Inak môžete využiť moju e-mailovú adresu: katarina@ivankova.sk

Doplnkové služby

Vybavenie notársky osvedčenej kópie k originálnemu dokumentu.