Cenník

Cenník neúradných prekladov anglický a francúzsky jazyk

Cena prekladu závisí od počtu normostrán, obtiažnosti textu (vysoko odborný text vs. bežný, neodborný text), termínu dodania, grafickej úpravy výsledného textu atď.

Konkrétnu cenovú ponuku Vám ochotne vypracujem. K jej vypracovaniu potrebujem, aby ste mi zaslali zdrojový text e-mailom na katarina@ivankova.sk s termínom dodania a Vašimi kontaktnými údajmi.

Základom pre stanovenie konečnej ceny je počet normostrán (NS). Jedna NS predstavuje 1800 znakov s medzerami.

Ak je zdrojový text vo formáte Word, počet normostrán sa určuje cez funckiu Posúdiť/Počet slov/Počet znakov (vrátane medzier). Počet znakov vrátane medzier sa vydelí číslom 1800. Výsledkom je počet normostrán.

Ak je zdrojpvý text vo formáte PDF, prevediem si ho následne do Wordu alebo počet normostrán určím na základe cieľového textu, t.j. výsledného prekladu rovnakým výpočtom.

Cena za jednu normostranu sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 20 EUR.

Informácie o aktuálnych zľavách a výhodách Vám rada poskytnem telefonicky na +421 904 502 541 alebo e-mailom katarina@ivankova.sk

Cenník úradných prekladov francúzsky jazyk

Cenu úradných prekladov upravuje vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Podľa nej patrí úradnému prekladateľovi odmena vo výške 19,92 €/NS za preklad z jedného európskeho jazyka do druhého  (teda cena, ktorá platí pre preklad medzi slovenským a francúzsky jazykom). Na odmene sa môže zo zákazníkom aj dohodnúť.

Cenník výučby francúzskeho a anglického jazyka

Cena výučby je stanovená po konzultácii s klientom v závislosti od špecifických potrieb klienta.

Po dohode s klientom obsah kurzu pripravím na mieru.

Cenník tlmočenia anglického a francúzskeho jazyka

Cena je stanovená na základe cenovej ponuku. K jej vytvoreniu potrebujem poznať miesto tlmočenia, dĺžku tlmočenia, tému tlmočenia.