Kontaktné údaje

Ing.Katarína Ivánková, PhD. – úradná prekladateľka francúzskeho jazyka. Neúradné preklady anglický jazyk. Vyučovanie a tlmočenie

Námestie slobody 164/50

024 01 Kysucké Nové Mesto

Mobil: +421 904 502 541

E-mail: katarina@ivankova.sk